Συναισθηματική ανάπτυξη παιδιού

συναισθηματική ανάπτυξη είναι μία συνεχής διαδικασία που ξεκινά από τη σύλληψη του ανθρώπου και ολοκληρώνεται με το θάνατό του. Τα θεμέλια όμως τοποθετούνται στη βρεφική και νηπιακή ηλικία καθώς ξεκινούν οι πρώτες σχέσεις του παιδιού οι οποίες το ακολουθούν σε όλη του τη ζωή.

Στην εξέλιξη αυτή θεμελιακή σημασία έχει η ανάπτυξη ισχυρού δεσμού με τη μητέρα ή άλλον σημαντικό ενήλικα στη ζωή του παιδιού. Με τη σχέση αυτή το παιδί αποκτά ασφάλεια και παρηγοριά ώστε να εξερευνήσει το περιβάλλον και να αποκτήσει ταυτότητα και αίσθηση του εαυτού του.

Στο πλαίσιο αυτό οι γονείς είναι σημαντικό να βοηθήσουν τα παιδιά να μαθαίνουν να εκτιμούν τον εαυτό τους και τους άλλους μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, αγάπης και ζεστασιάς.

Η βοήθεια που μπορεί να προσφέρουν οι γονείς στο παιδί ώστε να είναι συναισθηματικά ισορροπημένο είναι καταρχήν στην αναγνώριση του συναισθήματος. Όταν το παιδί έχει αναπτύξει τη γλώσσα είναι σημαντικό να καταλάβει τι νιώθει και να το ονοματίσει- εκφράσει λεκτικά ώστε να μην είναι κάτι αόριστο πια. Άρα λοιπόν οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν το παιδί να εκφράσει αυτό που νιώθει ώστε οι γύρω του να το κατανοήσουν και να ανταποκριθούν βοηθητικά στο συναίσθημά του.

Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι το παιδί πέρα από τα δικά του συναισθήματα να κατανοεί και τα συναισθήματα των άλλων. Άρα οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν το παιδί να μπαίνει στη θέση του άλλου ώστε να καταλάβει πώς νιώθει.

Τέλος, οι γονείς αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση για το παιδί. Αυτό σημαίνει ότι η σωστή διαχείριση συναισθήματος από τους ίδιους είναι πρότυπο για το παιδί την οποία και θα μιμηθεί.  Μέσω της μίμησης και του διαλόγου το παιδί μπορεί να αφομοιώσει σωστούς τρόπους διαχείρισης του συναισθήματος και κυρίως να νιώθει αποδεκτό μέσα σε ένα ασφαλές και ταυτόχρονα αυτόνομο περιβάλλον.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *