Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι μία επιστήμη που μέσα από τη χρήση θεραπευτικά κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων, στοχεύει στην ανάπτυξη ή την αποκατάσταση ικανοτήτων του ατόμου, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (WFOT,2010). 

Σε ποιους τομείς παρεμβαίνει η Εργοθεραπεία;
Γνωστικός-Αντιληπτικός Τομέας
Συγκέντρωση-προσοχή, οργάνωση, χωροχρονικός προσανατολισμός, κατανόηση κτλ.

Αδρής κινητικότητας
Συντονισμός άνω και κάτω άκρων, ισορροπία, οργάνωση, ενδυνάμωση, χαλάρωση.

Λεπτής κινητικότητας
Λαβή μολυβιού, γραφοκινητικός συντονισμός, οπτικοκινητικός και αμφίπλευρος συντονισμός.

Τομέας κοινωνικών δεξιοτήτων
Βλεμματική επαφή, κοινωνική ανταπόκριση, προσαρμοστικότητα και ακολουθία κανόνων.

Τομέας αυτοεξυπηρέτησης
Δεξιότητες καθημερινής ζωής (ένδυση-υπόδηση, προσωπική υγιεινή, τουαλέτα, σίτιση).

Επικοινωνία
Δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας.
Αισθητηριακός τομέας
Εκπαίδευση αισθητηριακών δεξιοτήτων όπου εστιάζονται σε τρεις βασικές αισθήσεις (απτική, αιθουσαία, ιδιοδεκτική). Επιτρέπει στα παιδιά να αντιλαμβάνονται, να αποτυπώνουν και να αντιδρούν σε περιβαλλοντολογικά ερεθίσματα.

Σε ποιες παθήσεις απευθύνεται η Παιδιατρική Εργοθεραπεία
• Διαταραχές αυτιστικού φάσματος
• Εγκεφαλική παράλυση
• Νοητική υστέρηση
• Σύνδρομα (Down, ελλειμματικής προσοχής)
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Ψυχοκοινωνική καθυστέρηση
• Δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά