Ψυχολογική Υποστήριξη

 

Η ψυχολογική υποστήριξη έχει ως στόχο τη θεραπευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών και εφήβων. Δεν είναι λίγες οι φορές που το παιδί μπορεί να βιώνει αρνητικά συναισθήματα που τον πιέζουν και τον δυσκολεύουν στην καθημερινότητα του. Η ψυχολογική υποστήριξη στοχεύει στο να το ανακουφίσει από αρνητικές σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες που επιβαρύνουν τη συναισθηματική του κατάσταση. Επιπλέον, στόχος του θεραπευτή είναι να ενδυναμώσει τις ήδη υπάρχουσες στρατηγικές αντιμετώπισης του ατόμου, αλλά και να το βοηθήσει να αναπτύξει νέους τρόπους προσέγγισης και επίλυσης των προβλημάτων του.

Η ψυχολογική υποστήριξη βοηθάει το παιδί και τον έφηβο:

– να αντιμετωπίσει το άγχος του

– να ανακουφιστεί από αισθήματα θλίψης και στεναχώριας

– να ενισχύσει την εικόνα του εαυτού του

– να βελτιώσει τη χαμηλή αυτοεκτίμηση

– να μειώσει την τάση για απομόνωση στον εαυτό του με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών

– να μάθει να διαχειρίζεται το θυμό και την επιθετικότητα του

– να επιλύει με τρόπους αποτελεσματικούς τα προσωπικά του προβλήματα και

– να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του περιβάλλοντος του.