Θεατρικό παιχνίδι

 

Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί ενα δρώμενο που βασίζετε στα βιώματα και στα αισθήματα των συσυμμετεχόντων. Στο θεατρικό παιχνίδι συναντιούνται το  θέατρο, η εκπαίδευση , το παιχνίδι και η δράση που επιτρέπουν στο στο παιδί να εκφραστεί συνολικά, να ευαισθητοποιηθεί, να επικοινωνησει. Χρησιμοποιείται για την ψυχοσωματική αναπτυξη του παιδιού, για την συναισθηματική του ωρίμανση, την απελευθέρωση της φαντασίας, της εφευρετικότητας και της δημιουργικότητας.

 

Τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή τους στο θεατρικό παιχνίδι:

 • έρχονται σε «γνωριμία» με το κόσμο και τα προβλήματα που τους περιβάλλουν μαθαίνοντας να βρίσκουν μόνα τους λύση σε ότι τους απασχολεί
 • αναπτύσσουν διάφορες ικανότητες, όπως κοινωνικότητα, σεβασμό, δημιουργικότητα, αίσθημα ευθύνης, συνεργασία, πρωτοβουλία
 • καταφέρνουν να  επικοινωνούν, να μοιράζονται, να καταλαβαίνουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν
 • αναπτύσσουν σταδιακά τη δυνατότητα της αυτοέκφρασης (λεκτικής και μη λεκτικής)  και του αυτοέλεγχου των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς
 • διασκεδάζουν ενώ παράλληλα ενισχύεται η αισθητική καλλιέργεια, η γλωσσική ανάπτυξη, η ψυχική εκτόνωση, η καταπολέμηση της δειλίας και κατά επέκταση τονώνεται η αυτοπεποίθηση τους.

 

Το θεατρικό παιχνίδι απευθύνεται σε νήπια, παιδιά και εφήβους και περιλαμβάνει :

 • Ασκήσεις γνωριμίας, ασκήσεις εμπιστοσύνης
 • Διάφορες τεχνικές γνωριμίας με το θέατρο ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί για τη κάθε ομάδα παιδιών
 • Παιχνίδια , σωματική έκφραση, παντομίμα
 • Επιλογή μιας ιστορίας και δραματοποίηση της ιστορίας αυτής
 • Ανάλυση μύθων, παραμυθιών
 • Χρήση αντικειμένων για τη δημιουργία ρόλων και σκηνικών